Családi tanácsadás

Mi történik a boldogító igen kimondása után, egészen addig, amíg az ásó, kapa, nagyharang el nem választ? Családi életünk életciklusok sorozata, melyek során folyamatosan változunk, s változtatjuk családi életünk díszleteit, szerepeinket, szerepfelfogásunkat is. Ha a változások során valahol mégis elakadunk, nagy bátorságra vall, ha merünk külső segítséget kérni.

Jó esetben rugalmasan megküzdünk az új élethelyzetekkel, akár egy normatív változásról van szó (pl. iskolába indul első gyermekünk), akár nem várt esemény teszi próbára a család rezilienciáját (pl. a szülőpár egyike elveszíti munkahelyét). Előfordulhat azonban, hogy egy-egy változás erősen próbára teszi a családod, s egyedül nem megy az alkalmazkodás az új élethelyzethez. Ilyenkor jól jöhet egy segítő szakember külső szempontja, amely katalizátorként hathat az elakadásban.

Jómagam a családi konzultációk során segítő szakemberként úgy fogadom klienseimet, mint akik családjuk legjobb szakértői, s az ő tudásukhoz teszem hozzá – a kapcsolatok szakértőjeként – a magam szaktudását. A családi konzultációk során segítő szakemberként úgy fogadom klienseimet, mint akik családjuk legjobb szakértői, s az ő tudásukhoz teszem hozzá – a kapcsolatok szakértőjeként – a magam szaktudását.

Családokkal dolgozva előnyben részesítem a strukturális megközelítést – noha alapvetően integratív szemlélettel dolgozom –, hiszen a gyermekeknek fokozottabb az igényük a biztonságos és átlátható határokra, alrendszerekre, struktúrákra.

A családi tanácsadás során a hangsúlyt a családi kapcsolatok megismerésére és átformálására helyezzük. A családi kapcsolatok átstrukturálása által a családtagok egyéni problémái rendszerint csökkennek, vagy akár teljesen meg is szűnnek.

A családi tanácsadás minden olyan esetekben eredményes, amikor a családi elakadások jól körülírhatóak. és ilyenkor a család erőforrásainak felderítése mellett a problémákkal való megküzdés a cél. A családi tanácsadás során az egy háztartásban élő családtagokkal dolgozunk. Ez általában a szülőket és a velük élő gyermekeket jelenti. Rend szerint kéthetente találkozunk, alkalmanként másfél órás üléseken keretében.

Mikor érdemes szakembert keresni családi elakadások esetén (a teljesség igénye nélkül)?
  • Ha a családban élő valamelyik gyermeknél beilleszkedési, illetve magatartási zavarok jelentkeznek.
  • Ha gyakoriak és intenzívek a konfliktusok a család mindennapi életében.
  • Ha akadozik az együttműködés a családtagok között.
  • Ha normatív krízisek időszakában támadnak nehézségei a családnak: például gyermek születésekor, gyermekek óvodába vagy iskolába lépése idején, serdülésük idején, továbbá a gyermekek kirepülése idején.
  • Egyszülős családoknál: ha a szülő azt tapasztalhatja, hogy mind anyai, mind apai szerepekben neki kell helytállni. Ilyenkor szükségessé válhat, hogy  átsrukturáljuk a feladatokat, s új szabályokat alakítsunk ki. Fontos lehet még a korábbi családi helyzet meggyászolása is.
  • Mozaik családok alakulása idején: ha a válást követően két egyedülálló szülő közösen új családot alapít, és az ilyenkor jellegzetes nehézségekkel kell megbirkózniuk.
A családi tanácsadás keretei

Az ülések időtartama: 80 perc/alkalom.
Az ülések sűrűsége: két hetente egyszeri találkozás.
A családi tanácsadás folyamata jellemzően 10–15 (max. 20) alkalomból áll.
(a probléma jellegétől függően).
A párkapcsolati tanácsadás Piliscsabán egyes vezetésű, Budapesten lehetőség van párosvezetésű, azaz két szakember által vezetett ülésekre.

Várom jelentkezését! – Köszönöm a bizalmat!

Családi tanácsadást minden esetben szakmai szupervízió mellett vezetek.