Tánc ég és föld között

A bizalomtól a biztonságig

„S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!”

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet (részlet)

Lélegzetelállító műsorszám ragadja magával a figyelmemet: két légtornászt nézek, egy férfit és egy nőt, akiket nemcsak a cirkusz iránti szerelem köt össze, hanem az egymás iránti vonzalom és elköteleződés is. Ők ketten alkotják a Sky Angels nevű formációt, s egy gurtnin függve mutatják be varázslatos és kockázatos számukat biztonsági kötél és védőháló nélkül. Táncukban a légies szerelem, a szárnyalás ugyanúgy megjelenik, mint az egymásra utaltság, az együttműködés, egymás megtartása, az egymásért történő kockázatvállalás, de az elválás és az összekapcsolódás kulcsfontosságú mozzanatai is. Ami ott, a porondon, a Fővárosi Nagycirkuszban a test fizikai határainak ostromlásával művészi szinten valósul meg – az az otthonunkban, párkapcsolatunk biztonságos menedékében a szerelem titokzatos, de már egyáltalán nem értelmezhetetlen térképének rajzolatain bontakozik ki.

Miközben engedem, hogy gurtniszámával elvarázsoljon Kristina Vorobyeva és Rustem Osmanov párosának, a 41. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Arany Bohóc-díjasainak produkciója, azon tűnődöm, hogy ezekben a mozdulatsorokban mekkora bizalom, mekkora ráhagyatkozás van, amikor ez a házaspár – folytonos mozgásban, folytonos egymásra hangoltságban – „táncol”, néha-néha egymás karján, lábfején tartva meg egymást. Bizonnyal sosem hallották Nagy László költőnk szerelmes „varázsigéit”, mégis egy cangi1 segítségével a műsorszám során a fogaikkal többször is megtartják nemcsak önmagukat, hanem egymást is, s mire zeneszámuk a végéhez ér, ismételten átviszik a szerelmet a „túlsó partra”.

Valahogy így vagyunk ezzel mi is, valamennyien, akik elkötelezett párkapcsolatban élünk, s kapcsolatunk története során megtanultunk egymásban bízni, egymáshoz biztonságosan kapcsolódni. Elkezdjük egymást megismerni, beengedni a saját világunkba, s amikor tapasztaljuk, hogy önmagunk feltárásával, sebezhetővé tételével a másik nem él vissza, akkor egyre nagyobb és nagyobb területet osztunk meg az életünkből, érzelmi világunkból. Merünk újabb és újabb kockázatos lépéseket vállalni, miközben egyre többet mutatunk meg magunkból a másiknak.

„Szerető társként óvatosan egyensúlyozunk egy kifeszített kötélen. Amikor a kétség és a félelem szele kezd fújni, ha pánikba esünk és megragadjuk egymást, vagy hirtelen elfordulunk egymástól, hogy menedéket keressünk, a kötél még jobban kileng, és még inkább egyensúlyunkat veszítjük. Ahhoz, hogy a kötélen maradjunk, együtt kell mozdulnunk, és reagálnunk kell egymás érzelmeire. Ha összekapcsolódunk, kiegyensúlyozzuk egymást. Újra érzelmi egyensúlyba kerülhetünk.”

Forrás: Sue Johnson: Ölelj át! 7 lépés az életre szóló szerelemért, Harmat – ÉFT, Bp., 2018.

Ez az elérhetőség, ez az érzelmi bevonódás és válaszkészség az, ami a párkapcsolat egyik biztos alapja lehet: meghallgatlak, figyelek rád, jelen vagyok, válaszolok neked; fontos vagy nekem, számíthatsz rám és én is számíthatok rád.

Az, hogy a gyerekek nem lehetnek meg biztonságos kötődés nélkül és egy válaszkész kötődési személy nélkül (aki legtöbbször az anya), az John Bowlby úttörő kutatásai óta nyilvánvaló, de az, hogy a biztonságos kötődés a felnőtt szerelmi kapcsolatokban is ugyanolyan fontos, arra csak az utóbbi évtizedek kutatásai, például az érzelemfókuszú terápiás megközelítés vizsgálatai világítottak rá. Ezeknek a kutatásoknak köszönhetően ma már tudjuk, hogy felnőtt korban is égető szükségünk van arra, hogy ráhagyatkozhassunk, érzelmileg támaszkodhassunk a társunkra; s ennek kapcsán úgynevezett hatékony függésről beszélünk, amely a párkapcsolat biztonságában valósul meg, s ha ezt a pár megteremti egymás számára, akkor sokkal nagyobb a párkapcsolati elégedettségük és sokkal eredményesebben tudnak jelen lenni életük egyéb területein is: a munkájukban, a szülői szerepükben stb.

Ha alapvetően bízunk a párkapcsolatunkban – bízhatunk egymásban, rábízhatjuk egymásra magunkat, biztonságos menedéket tudunk nyújtani egymásnak, s a társunk érzelmileg elérhető, amikor szükségünk van rá –, akkor a kutatások szerint ez a biztonságos kötődés még az egészségünkre is jótékonyan hat. Tudjuk, hogy ha szeretetkapcsolatban élünk, az védő hatást fejt ki, ellenben a párkapcsolati distressz növeli a mortalitást, hatása összemérhető például a dohányzás kockázatával. Azt is tudjuk, hogy a konfliktusok megemelik a stresszhormon, a kortizol szintjét. A konfliktusok meggátolják pl. a sebgyógyulást is: egy kísérletben a résztvevők kézfején kis sebet ejtettek, majd a párok egyik csoportját arra kérték, hogy beszéljenek kapcsolatuk legjobb időszakáról, a másik csoporttól pedig azt kérték, hogy a legrosszabb időszakukról számoljanak be. Négy nappal később ismét behívták a résztvevőket és megmérték a sebgyógyulás mértékét. Azok, akik párkapcsolatuk legjobb időszakáról beszéltek a kézfej megsebzése után 15 perccel, lényegesen jobban gyógyultak, mint azok, akiket kapcsolatuk konfliktusos időszakáról kérdeztek.

ÉFT Magyarországon

Ma Magyarországon a képzésben lévő összes pár- és családterapeuta megismeri, elsajátítja az érzelmekre fókuszáló terápiás megközelítést. Azokat a szakembereket pedig, akik a párokkal, családokkal kiemelten az érzelemfókuszú terápia irányelvei szerint dolgoznak, az érdeklődő párok és családok az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány honlapján találhatják meg: eft-parterapia.hu. Ugyanitt fellelhetők azoknak az Ölelj át! tréningeknek az időpontjai is, amelyek segítségével a párok akkor is megerősíthetik párkapcsolatukat, amikor nincsenek krízisben.

Megtörténik azonban, hogy egy párkapcsolatban rosszra fordulnak a dolgok, s a pár tagjai hosszabb-rövidebb időre eltávolodnak egymástól. Ez ugyan minden párral megesik, de míg a párok egy része képes újra visszatalálni egymáshoz, s újra biztosítani a másik számára a biztonságos kapcsolódást, a biztonságos menedéket, addig más pároknál az eltávolodás hosszabb időre állandósul, s nem találják a közelséghez vezető utat szerelmük térképén. Ez a távolság, a közelségnek ez a sikertelen keresése drámai hatást fejt ki: megváltozik a kapcsolat „zenéje”, érzelmi jellemzői, s a pár között olyan dinamika alakul ki, amelynek során kiszolgáltatottságot élnek meg. Amikor a párokkal azon kezdünk el dolgozni, hogy újra elérhetők legyenek egymás számára, arra kérjük őket, hogy írják le ezt az állapotot, keressenek rá egy metaforát, hogy mit élnek át, amikor érzelmileg hirtelen eltávolodnak egymástól és nem találnak vissza egymáshoz. Ilyenkor például a következőket mondják:

  • ez egy tornádó, amely elsöprő erővel kap el és kíméletlenül magába szippant bennünket;
  • ez egy olyan jéghegy, mint ami a Titanic-ot elsüllyesztette, nem tudunk kitérni előle;
  • ez egy havária, egy az emberi tevékenység során előállt vészhelyzet, mint a vörösiszap-katasztrófa, elönt bennünket és nem tudunk előle elmenekülni;
  • ez egy zuhanás a semmibe, nincs alattunk védőháló és nincs miben megkapaszkodnunk.

2020 januárjában Kristina Vorobyeva és Rustem Osmanov, a Sky Angels formáció két tagja is megtapasztalta ezt a halálos zuhanást: előadásuk közben tíz méter magasból mindketten a mélybe zuhantak. „Nem gondolom, hogy hibáztunk, egyszerűen nem vagyunk robotok, közbeszólt az emberi tényező. Elmozdult a cangi, amivel egymást tartottuk, emiatt pedig Rustemnek kitört egy foga” – meséli Kristina, aki a balesetben súlyosan megsérült, s hosszú ideig az is kétséges volt, hogy egyáltalán újra lábra tud-e majd állni. Három év kitartó munkájával azonban talpra állt, sőt, a cirkuszba is visszatért – házasságuk erejére támaszkodva, mert „mindkettőnket nagyon erős vágy hajtott, hogy visszatérjünk a porondra” – hangsúlyozza Kristina a Fővárosi Nagycirkusznak adott interjújában.

A Sky Angels párjához hasonlóan minden házaspárral történhetnek balesetek, amelyek széttépik a bizalom és a biztonság láthatatlan védőhálóját, de amíg mindkettőnket hajt a vágy, hogy visszataláljunk egymáshoz, addig nem ért véget a történetünk, addig van remény arra, hogy újra egymás biztonságos és megtartó közelségébe kerüljünk, nemcsak ég és föld között, hanem a saját közegünkben is.

Forrás: Példamutató akaraterővel tértek vissza egy szörnyű balesetből – Interjú a Sky Angels duóval [online], Susan M. Johnson: Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata. A kapcsolódás megteremtése, Oriold és Társai, Bp., 2016.

Megjelent a NOE Levelek 2023/361–362. számának 32–33. oldalán

  1. cangi: rendszerint bőrből készült cirkuszi kellék, amelyet az artista a szájába vesz és a fogaival tartja meg magát vagy a partnerét. ↩︎